Luchthavenvervoer Kortrijk  thumbnail

Luchthavenvervoer Kortrijk

Published May 15, 24
4 min read


De buurten met verhoudingsgewijs de meeste respondenten die, als weggebruiker, wel eens te maken hebben met de maatregelen zijn Nes (58%), BG-terrein (56%) en de Zuiderkerkbuurt (49%) - luchthavenvervoer barcelona. De laagste percentages zijn in te vinden in de Waterloopleinbuurt (19%), Uilenburg (18%), Rapenburg (17%) en Valkenburg (7%). luchthavenvervoer barcelona. Bewoners (32%) hebben over het algemeen minder als weggebruiker te maken met de maatregelen dan ondernemers (40%) of respondenten die zowel bewoner als ondernemer zijn (56%)

Aan de 467 deelnemers die als weggebruiker te maken hebben met de maatregelen is daarna gevraagd welke beweegbare paal (vooral) gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de straat. Tabel 1 - luchthavenvervoer barcelona.5 Welke beweegbare paal gebruikt u vooral om toegang te krijgen tot uw straat? aantal % Nieuwmarkt Rusland niet, hoef geen beweegbare paal te passeren weet niet, geen antwoord totaal Aan de 270 bewoners en ondernemers die aangaven de paal bij de Nieuwmarkt of het Rusland te gebruiken is de vraag gesteld wat hun ervaring is met de bewuste beweegbare paal

Bij de Nieuwmarkt is 27% positief of zeer positief over de kentekenherkenning en 31% negatief of zeer negatief. Bij het Rusland is iets meer tevredenheid: 43% is er (zeer) positief over de kentekenherkenning en 23% (zeer) negatief. luchthavenvervoer barcelona. De overige bewoners en ondernemers zijn niet positief of negatief over de kentekenherkenning of weten het niet

Wanneer respondenten negatief zijn over de kentekenherkenning dan komt dit vooral omdat deze niet (direct) werkte - luchthavenvervoer barcelona. Alle open antwoorden op de toelichting op de ervaringen zijn opgenomen in bijlage 2. Tabel 1 - luchthavenvervoer barcelona.7 Was de werkwijze van kentekenherkenning meteen duidelijk? Nieuwmarkt Rusland totaal aantal % aantal % aantal % ja nee weet niet, geen antwoord totaal Voor bijna de helft van de personen die te maken hebben met een beweegbare paal was de werkwijze van kentekenherkenning meteen duidelijk, ongeacht of het ging om de paal bij de Nieuwmarkt of bij het Rusland

Luchthavenvervoer Geraardsbergen

10 11 2 Oordeel over maatregelen In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het oordeel van de bewoners en ondernemers over de maatregelen. luchthavenvervoer barcelona. Wat hebben ze in hun woon- of werkomgeving gemerkt van de maatregelen en willen ze dat de maatregelen verlengd worden? Ongeveer de helft van alle deelnemers aan de enquête is positief (30%) of zeer positief (18%) over de effecten van de pilotmaatregelen

Eén op de vijf (20%) van de respondenten heeft geen antwoord op de vraag en heeft mogelijk weinig tot geen effecten gemerkt van de pilotmaatregelen (luchthavenvervoer barcelona). Dit zijn voor de grote meerderheid deelnemers aan het onderzoek die zelf niet als weggebruiker te maken hebben met de maatregelen - luchthavenvervoer barcelona. Van de weggebruikers die wel (soms) te maken hebben met de maatregelen is 25% negatief over de effecten van de pilot, onder bewoners en ondernemers die niet de weg op gaan tijdens de pilottijden is dit 10%

Het laagst zijn deze percentages bij de Oude Kerk (25%) en Valkenburg (29%) (luchthavenvervoer barcelona). In deze twee buurten zijn er veel bewoners en ondernemers die niet positief of negatief zijn of niet te weten hoe de effecten te beoordelen (luchthavenvervoer barcelona). In de Zuiderkerkbuurt zijn verhoudingsgewijs de meeste deelnemers aan het onderzoek te vinden die in het algemeen negatief of zeer negatief zijn over de effecten van de pilotmaatregelen (25%)

Van deze groepen is respectievelijk 14% en 21% negatief of zeer negatief. De respondenten die alleen ondernemen in het gebied zijn minder te spreken over de effecten: 22% is positief of zeer positief, 26% negatief of zeer negatief. luchthavenvervoer barcelona. Bijna tweederde van de deelnemers aan het onderzoek (64%) zou graag zien dan de gemeente de genomen maatregelen doorzet, terwijl 14% het liefst ziet dat de pilot gestopt wordtFiguur 2.2 Dit is een pilot waarin een set van maatregelen werd getest. Wilt u dat de gemeente deze set maatregelen voortzet? (n=1. luchthavenvervoer barcelona.296 in totaal) De vraag of de maatregelen voortgezet moeten worden kent grote samenhang met de algemene beoordeling over de effecten van de maatregelen (luchthavenvervoer barcelona). De bewoners en ondernemers die enthousiast zijn over voortzetting van de pilotmaatregelen zijn met name te vinden in de buurten BG-terrein, Nes (beide 82% voorstander) en Lastage (80%)

Luchthavenvervoer Assenede

1213 Van de deelnemers aan het onderzoek die zelf niet als weggebruiker te maken hebben met de maatregelen is slechts 9% tegen voortzetting, van de respondenten die wel als weggebruiker met de maatregelen te maken hebben is dit 23% - luchthavenvervoer barcelona. Zoals in de figuur te zien is, zijn bewoners vaker voorstander van voortzetting van de maatregelen dan ondernemersEen gedeelte heeft behoefte aan één of meerdere aanpassingen, namelijk de maatregelen ook op andere dagen (27%), op andere tijden (18%) of in een ander gebied (18%) (luchthavenvervoer barcelona). Vaak is in dat geval de wens dat de maatregelen de hele week gaan gelden, al eerder op de avond gaan gelden en/of in een groter gebied gaan gelden

Latest Posts

Luchthavenvervoer Kortrijk

Published May 15, 24
4 min read

Wat Kost Luchthavenvervoer - Prijs Overzicht

Published May 13, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Maastricht

Published May 06, 24
7 min read